Sommige bedrijven zijn al bezig met het thuiswerken, maar op een informele manier. Zij durfden deze aanpak te verkennen en hebben het enthousiasme van hun personeel zien groeien met de dag.

 

Nochtans, op een gegeven moment, beseffen sommige organisaties dat ze niet over een gepast juridisch kader beschikken om het telewerk te verzekeren of gewoonweg dat zowel de directie als de medewerkers dezelfde positieve perceptie krijgen van het telewerken.

 

 

Daarom helpt Nest Your Desk bedrijven om het telewerk te implementeren of om het te verbeteren door te onderzoeken of de nodige maatregelen werden genomen om een functioneel en motiverend telewerken te garanderen, en dit op basis van 5 stappen.


STAP 1: analyse

Deze eerste stap zal een eerste ontmoeting zijn om uw motivaties en behoeften te beoordelen.

 

Concreet, Nest Your Desk

 • maakt een inventaris op van hoe je het thuiswerken beheert, uitvoert en aanvoelt
 • richt een ondersteunings- en trainingsplan op rekening houdend met uw behoeften

 

Om dit te realiseren, omringt Nest Your Desk zich met een team van experts, deskundigen, trainers gespecialiseerd in het welzijn en de productiviteit op het werk en staat alzo garant voor een professionele, innovatieve en zorgzame aanpak om uw teams te begeleiden en ze te laten ontwikkelen.

 

Op welke manier ?

 • door te luisteren naar uw visie over het Nieuwe Werken
 • door het definiëren van wat je motiveert m.b.t. het veranderproces
 • door het creëren van een lijst van acties die u al reeds heeft genomen
 • door het oplijsten van uw toekomstige behoeften
 • door het ontwikkelen van uw doelstellingen op korte en lange termijn

 

STAP 2: sensibilisatiE

Zijn alle mensen, eender welk niveau van hiërarchie, op dezelfde golflengte om anders te gaan werken?

Is uw organisatie nieuwsgierig om nieuwe manieren van werken te ontdekken?

Toch voel je dat een aantal overtuigingen het proces tot verandering afremmen?

De directie wil het vertrouwen geven, nochtans blijven er nog steeds “controle” attitudes op het terrein aanwezig?

 

Natuurlijk moet de directie, als eerste, overtuigd en enthousiast zijn om deze verandering over te brengen in alle vertrouwen.

En op het terrein bijvoorbeeld, kan het middle management soms een rem vormen om het thuiswerken te concretiseren.

 

Deze stap is de gelegendheid om “hard op te zeggen wat je diep denkt” zodat nadien iedereen op de zelfde golflengte zit om verder te gaan.

 

Concreet, Nest Your Desk

 • Zet de medewerkers en directie in de zelfde enthousiaste mind-set om de nieuwe manieren van werken aan te gaan.
 • Informeert, sensibiliseert uw teams dankzij een samenwerking met jullie communicatie afdeling om samen een interne, positieve en transparente communicatie strategie op te zetten om zodoende de voordelen maar ook de realiteit en de beperkingen van het thuiswerken aan te kaarten.

 

Op welke manier ?

 • door een workshop over ' de visie en de overtuigingen "met het management om in allereerst hun

       gevoelens, hun nieuwsgierigheid naar het Nieuwe Werken en het telewerken te identificeren en

       ook de terughoudendheid en overtuigingen onder de loep de te nemen die het veranderproces

       zouden kunnen belemmeren.

 • door een interne communicatiestrategie om een positieve, realistische boodschap over te brengen

        rond het telewerken met als doel een dialoog mogelijk te maken en om misverstanden te

        voorkomen.

 

 

STAP 3: CONCRETISatiE

Vandaag de dag, zijn de human ressources erg geïntrigeerd door telewerken.

De uitvoering ervan vereist de aandacht van vele parameters.

 

En door de al aanwezige werklast en de ongelijke informaties die te verzamelen vallen, voelen vele organisaties zich vaak gedemotiveerd en gedesoriënteerd om met de invoering van dit proces te starten.

 

Nest Your Desk helpt je om er klaarheid in te scheppen, om de focus te houden op uw prioriteiten en doelstellingen.

Ze helpt je ook bij het oprichten van een interne stuurgoep en deze te begeleiden en te ondersteunen.

 

De wet evolueert, maar laat ons niet op deze wetaanpassingen wachten om ondertussen de best mogelijke werkomstandigheden voor onze teams te creëren.

 

Laat ons al anticiperen en kijken praktijkvoorbeelden naar de good practices van onze buren in Frankrijk, Nederland, Duitsland of zelfs de Scandinavische landen.

 

Concreet, Nest Your Desk

 • helpt de human ressources en iedereen die betrokken is bij een telewerk project
 • begeleidt de interne stuurgoep

 

Op welke manier ? 

 • Door een workshop die je een overzicht geeft van al de sleutel elementen waar je rekening moet mee houden om het telewerken juridische, technische en operationele te overwegen, en dit in een welbepaalde volgorde van prioriteiten. 
 • Door het opzetten van een interne stuurgroep, het begeleiden van de nodige stappen die je

               toelaten te ondernemen. 

STAP 4: activATIE

Komt nu het moment om de nieuwe manieren van werken aan te leren door middel van effectieve en innovatieve opleidingen.

 

Concreet, Nest Your Desk

Helpt je nieuwe manieren van functioneren te verwerven zowel voor de directie, de medewerker als de

telewerker.

 

Op welke manier ?

 • door middel van opleiding bestemd voor de directie en management, op basis een nieuwe leidingsstijl.  Dat houdt oa. in dat je leert anders te beheren, in dit geval van op afstand, terwijl je de  

       connectie behoudt  met een team dat verspreid is tussen het bedrijf, de woning en de derde

       werkplek.

 • door het trainen van de medewerkers, bijvoorbeeld om je eigen werkstijl te identificeren, je behoeften te detecteren om goed te functioneren in het Nieuwe Werken.
 • beter samen werken en effectief vergaderen
 • beter beheer van je tijd om een goede worklife balance te behouden
 • tips en tricks meekrijgen voor een beter ruimtelijk, visueel, lichamelijk en geestelijk comfort

 

STAP 5: evaluatiE

Het Nieuwe Werken nodigt ons uit om op een progressieve manier te veranderen naar andere werk methodes die tijd vergen, en de nodige aanpassingen vergen.

 

Regelmatig de ontwikkeling van het leren en de behoeften van uw organisatie evalueren zal u toelaten om nieuwe processen te creëren, op maat en met de nodige garanties voor uw organisatie.

 

Concreet, Nest Your Desk

 • evalueert haar begeleiding door middel van feedback en bedenkingen van de deelnemers
 • volgt en onderhoudt het leer proces
 • verankert de verworven kennis

 

Op welke manier ?

 • door groepssessies, op het bedrijf of virtueel
 • door individuele coaching, op de site, thuis of virtueel 

Maak een afspraak met Nest Your Desk zodat samen we een evaluatie kunnen maken of één of meerde stappen kunnen ingeschakeld worden om het concept van telewerken in uw organisatie op te starten of te verbeteren.

 

Neem afspraak met Nest Your Desk zodat we samen kunnen evalueren Nest Your Desk of een of meerdere van bovenstaande stappen het telewerk kan laten starten in uw organisatie  of om het te verbeteren. 

Viviane led two successful workshops for us, one for our candidates (job seekers) and one for our clients (employers) Both events were interactive and lively. Viviane knows her material which she delivers with her usual sunny disposition. Feedback was so positive that we have recommended her workshops to our Paris and Amsterdam  offices. Being a great communicator in the 3 languages (French, Dutch and English) the workshops are sure to be a hit there too!

 

Frederique Paccagnella, Director Excel Careers and Excel Interim

 

Thank you very much for the invitation to today’s workshop. It was very interesting. 

Silvana Scelfo, Senior HR Officer, COST Association

 

Energetically brilliant.   

Michael Brook,Operations Coordinator Excel Careers - Excel Interim