human resources

consultancy

Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk HR consultancy

Human Resources spelen een belangrijke, strategische en operationele rol bij de implementatie en evolutie van hybride werk in hun organisatie. Door de Covid-crisis is het begrip "menselijk kapitaal" op de voorgrond getreden om talent aan te trekken, te rekruteren en te behouden en tegelijk een hoog niveau van motivatie, productiviteit, welzijn en evolutie van de vaardigheden te handhaven.

 

Nest Your Desk kan in elke fase van de uitvoering van hybride werk tussenkomen, of het nu is voor de uitvoering van bepaalde acties of projecten of voor de herziening en validatie van uw huidige ambities en keuzes.

 

Onze steun wordt verleend naar gelang van uw behoeften in de vorm van individuele of collectieve consultancy, door middel van workshops met uw interne NWOW-werkgroep, alsook met uw beheerscomité, om de juiste afspraken te maken en een ondersteuningsplan op te stellen voor alle bij het hybride werk betrokken actoren.

Nest your desk formations teletravail consultance RH
Nest your desk formations teletravail consultance RH

consultancy

wat voor soort flexibel werken kiest u voor uw organisatie ?

Nest Your Desk stelt voor om in nauwe samenwerking met uw directiecomité een gezamenlijke evaluatie te maken van de huidige situatie op het gebied van hybride werk en een plan op te stellen voor de invoering van post-Covid structureel telewerk. 

 

Om dit te doen, zal een diagnose u toelaten het niveau van maturiteit te zien in termen van motivatie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om vervolgens de cultuurverandering te leiden via verschillende workshops die u toelaten uw strategie en visie aan te passen met veel gevalideerd advies uit het veld.

  • Scan & boost: ondersteunen van cultuurverandering
  • Scan & boost: implementeren van structureel telewerken post-Covid
  • Tips voor een meer inclusief telewerk policy

CONSULTANCY

HOE TOEGANG TE GEVEN TOT TELEWERK?

Bepalen van uw "telewerkbare" functies en taken in uw organisatie

 

Verplicht thuiswerken tijdens Covid heeft veel banen "telewerkbaar" gemaakt. Functiebeschrijvingen werden aangepast met het oog op veelzijdigheid en verschillende gegroepeerde taken gaven toegang tot telewerk. 

Nest Your Desk geeft u goed advies en helpt u de juiste vragen te stellen om telewerken voor uw teams billijker te maken.

CONSULTANCY

Uw juridische telewerk pakket samenstellen of herzien

Uw juridische telewerk pakket samenstellen of herzien: personaliseer en humaniseer uw wettelijk telewerkkader

Wij ontmoeten regelmatig organisaties die niet erg vertrouwd zijn met het wetgevende gedeelte van telewerk, en dan zoeken zij eerst informatie op het internet of via andere HR-partners. Deze eerste stap van "inspiratie" is interessant en noodzakelijk, maar ook riskant omdat het niet volstaat de angsten van andere bedrijven, die vaak onzichtbaar zijn, te gaan kopiëren of knippen en plakken. Ook dit wettelijk kader, gekopieerd als een telewerkreglement of als een avenant aan het  arbeidscontract, zal niet representatief zijn voor uw eigen bedrijfscultuur.

 

Onze ondersteuning gaat verder dan deze eerste autonome zoektocht om u te brengen tot een diepere interne reflectie met uw management en uw directie over uw diepste motivaties, angsten en ambities, en dit in lijn met uw missie en strategie.

Waardevolle adviezen uit de praktijk zullen worden gedeeld om juridische onduidelijkheden te voorkomen en meer coherentie te bereiken.

 

Om uw juridische telewerk pakket op maat te maken, vervullen wij twee fundamentele rollen:

  • Onze gespecialiseerde advocaat in zijn rol van "legal screening”
  • Onze telewerkexperte in haar rol van "tussen de regels lezen" om inconsistenties in uw bedrijfscultuur op te sporen en rekening te houden met de menselijke factor van uw wettelijke kader voor telewerk.

En fin de trajectoire d’accompagnement avec les Ressources Humaines et Comité de direction, notre but est de créer, avec vous, votre kit juridique ”personnalisé”  avec un modèle juridique en adéquation avec votre culture d’entreprise. 

 

Aan het einde van het legaal begeleidingstraject met Human Resources en het Directiecomité, is het ons doel om samen met u uw "gepersonaliseerde" juridische kit samen te stellen met een juridisch model dat aansluit bij uw bedrijfscultuur.

CONSULTANCY

Aanpassing van uw "telewerkgericht" welzijnsplan

Welzijn door het telewerken werd vóór de lockdown van Covid als optioneel beschouwd. Tegenwoordig wordt het tele-werkgerichte welzijn steeds waardevoller en verdient het een specifieke steun en aanpak. 

CONSULTANCY

Adviezen rond  uw intern telewerk communicatieplan

Transparant en regelmatig communiceren is het beste recept voor het behoud van vertrouwen in uw organisatie. Er zullen verschillende fasen van communicaties nodig zijn, waarbij de stijl van de boodschap en de verschillende kanalen moeten worden aangepast aan de doelgroep die bereikt wil worden.

CONSULTANCY

HOE KUNT U TALENT AANTREKKEN, WERVEN EN BEHOUDEN?

Telewerk laat zien of uw werknemers het juiste profiel hebben om van op afstand te werken. In de toekomst zal het dus aangewezen zijn uw verwachtingen te verruimen wat betreft de menselijke en technische vaardigheden die nodig zijn om vandaag en morgen van op afstand te werken.

De digitale omgeving heeft een sterke invloed gehad op de manier waarop u een nieuwe werknemer aanwerft en integreert. Wat is uw strategie om talent te behouden en dit in een alsom grotere concurrerende omgeving?

  • Hoe virtueel recruteren, interviewen en aanwerven? 
  • Definieer uw onboarding-, reboarding- en offboardingproces
  • Uitbreiding van uw telewerk cafetariaplan 
  • Stel uw charter op voor een beter leven in de open landschapskantoor ruimte
Télécharger
Catalogus opleidingen en consultancy telewerk, hybride werken en full remote
Catalogue formations 2022 NL Nest Your D
Document Adobe Acrobat 2.0 MB
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk HR consultancy
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk HR consultancy

 

Dit logo kunt u gebruiken in uw vacatures. Dan zien potentiële kandidaten meteen dat ze te maken hebben met een flexibele werkgever die openstaat voor thuiswerk en mee is met zijn tijd.