opleiding

voor teams

Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk teams
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk teams
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk teams

OPLEIDING

Het creëren van uw post-Covid hybride samenwerkings charter

Of het nu in een periode van lockdown of van deconfiniëring is, het is van essentieel belang om goede samenwerkingsafspraken te maken, vooral van op afstand! 

 

Omdat iedereen nu de ervaring van intensief thuiswerken heeft en de nodige kennis van zaken heeft kunnen opdoen, kunnen de managers en hun teams besluiten om samen een samenwerkings charter op te stellen voor het hybride werken, maar ook om de sociale cohesie te behouden. 

 

Het gebruik van een goed hybride werkschema zal een van de tools zijn die jullie als team moeten aannemen. Als team zullen jullie samen beslissen hoe de beste praktijken te implementeren om efficiëntie, productiviteit, collectief welzijn en wederzijds respect in de toekomst te waarborgen. 

 

 

In deze workshop wordt het charter gedefinieerd op basis van uw doelstellingen, waarna de verschillende fasen van de creatie aan bod komen, zoals de digitale, organisatorische en gedragsaspecten binnen het team. De dialoog zal centraal staan in deze workshop en zal de validatie van uw beste praktijken voor een duurzaam hybride werk mogelijk maken en de motivatie van de teams versterken!

 

OPLEIDING

Boost de "collectieve" productiviteit op afstand

Samenwerking op afstand kan de productiviteit van een heel team verzwakken als u uw praktijken voor samenwerking op afstand niet aanpast door middel van gemeenschappelijke afspraken en het gebruik van doeltreffende dashboards, zonder daarbij de autonome praktijken voor welzijn op afstand uit het oog te verliezen. 

 

Deze workshop zal u begeleiden om uzelf de juiste vragen te stellen voordat u een collectief project lanceert. Verschillende methoden en tools zullen worden besproken om de workload van het team te visualiseren en om projecten op een agile manier op afstand te starten en te monitoren. Er zal een charter voor projectbeheer op afstand worden opgesteld. 

 

De communicatie binnen het team staat centraal in deze workshop en wordt vergemakkelijkt door eenvoudige en doeltreffende tools tijdens het hele project en maakt een optimale feedback aan het einde van elk project mogelijk.  

 

Mindset, tools en vaardigheden zullen aan bod komen zonder de mindset van kameraadschap te vergeten, een belangrijke hefboom om productiviteit en cohesie binnen uw teams te behouden.

OPLEIDING

Virtueel meeting management : efficiënte en aangename vergaderingen online organiseren

 

Iedereen is technisch in staat om een vergadering op afstand te organiseren of eraan deel te nemen. Nu, wil je je mensen motiveren om actief deel te nemen aan deze virtuele vergaderingen en er vooral plezier aan te beleven. 

 

Dus hoe verover je je publiek? Welke presentaties en animaties werken van op afstand? In deze workshop maakt u een checklist voor het voorbereiden en leiden van een vergadering voor het hele team!  

 

U zult ook uw vaardigheden als groepsleider ontwikkelen: een uitdaging die leuk en motiverend zal worden! En u krijgt eenvoudige en praktische tips en advies over hoe om te gaan met sommige moeilijke persoonlijkheden. 

OPLEIDING

Hybride meeting management : organiseer uw virtuele en fysieke vergaderingen beter

Hybride meeting management: organiseer uw virtuele en fysieke vergaderingen beter

De post-Covid periode nodigt ons uit om hybride vergaderingen te organiseren waarbij een deel van de deelnemers online is en het andere deel op kantoor of op een andere locatie.Dit soort vergaderingen daagt ons uit en roept veel vragen en ongemakken op, zowel op technisch als op faciliteringsvlak. 

 

In deze workshop leert u hoe u uw criteria voor het plannen en organiseren van een hybride vergadering bepaalt en hoe u dit type van hybride vergadering het best draaibaar maakt met behulp van sjablonen voor de voorbereiding van hybride vergaderingen.

OPLEIDING

Presenteren van op afstand met behulp van innovatieve praktijken

Het geven van informatie kan zich toch vaak beperken van het sturen van een e-mail in plaats van een vergadering. Maar wilt u informatie overbrengen en mensen tot actie aanzetten met impact, dan zult U moeten innoveren om uw presentatie boeiend te maken!  

 

Deze workshop geeft je een scala aan tips en tricks om je publiek te inspireren, blijvend te boeien! Het programma zal al uw huidige kennis afstoffen!

OPLEIDING

Conflicten voorkomen en beter beheren

Intensief en gedwongen thuiswerken heeft bepaalde relaties op het werk verzwakt met het risico tot conflicten. Samenwerking van op afstand heeft zich geconcentreerd op de inhoud van het werk en respecteren van de termijnen en minder op de mentale en emotionele context van de werknemers en hun welzijn. Sinds Covid zijn er echter spanningen ontstaan binnen de teams. 

 

Wat zijn de oorzaken van deze spanningen? Hoe kunnen we de eerste tekenen van onenigheid opmerken? Welke houding moet worden aangenomen om bepaalde conflicten te voorkomen en op te lossen? Een van de tools voor conflictpreventie zal de uitvoering van een samenwerkingshandvest zijn. 

 

Wat zijn de specifieke kenmerken van conflicten op afstand? Hoe kan men digitale onbeschaafdheid vermijden? 

 

Deze workshop geeft u alle sleutels in handen om luisteren en empathie te ontwikkelen, maar ook assertiviteit en diplomatie van op afstand. Communicatie zal het hoofdthema van deze workshop zijn.

Télécharger
Catalogus opleidingen en consultancy telewerk, hybride werken en full remote
Catalogue formations 2022 NL Nest Your D
Document Adobe Acrobat 2.0 MB
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk teams
Nest your desk opleidingen telewerk hybride werk teams

Mogelijke talen: Frans, Nederlands en Engels.

onze methodologie

Onze interventies kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, van de klassieke tot een meer vernieuwend alternatief.

 

ONLINE

Webinar                                       60 minuten voor een groot publiek

Interactieve Virtual Classroom    90 tot 120 minuten voor groepen tot 25 personen

E-Opleiding                                 ½ tot 1 dag voor groepen van 12 tot 15 personen

E-business theater                      met acteurs-trainers 

 

PRESENTIEEL                           ½, 1 of 2 daagse opleiding voor groepen van 12 tot 15 personen

Bedrijfstheater                             met acteurs-trainers 

 

BLENDED LEARNING

Opleiding die een combinatie van face-to-face, van op afstand, individueel en collectief als asynchroon leren aanbiedt.

 

Flipped classroom: individuele voorbereiding met theorie en/of zelfdiagnose (positionering en analyse van de toekomstige lerende via een vragenlijst en/of enquête). Vervolgens worden één of meerdere collectieve live/online sessie(s) georganiseerd, gevolgd door een individuele asynchrone online verdieping. 

pedagogische aanpak

 • Theoretisch en participatief evenwicht ten aanzien van de ervaringen en behoeften van de leerling.
 • Presentatie van concrete gevallen en uitdagingen, dilemma's.
 • Collectieve reflectie gefaciliteerd door collectieve intelligentie oefeningen en vraagstelling om nieuwe oplossingen voor de realiteit van uw organisatie naar boven te halen.
 • Uitwisselingen die een verrijkende kalibratie tussen lerenden mogelijk maken.

Faciliteringspraktijken

Afhankelijk van de thema's, het type leerlingprofiel en de omvang van het publiek, kiezen wij de meest geschikte methoden, zoals

 • Zelfpositionering aan het begin en einde van de cursus
 • Digitale leeractiviteiten (ALPN) 
 • Activiteiten plenair, in tweetallen, in kleine groepen
 • Brainstormen via applicaties (whiteboard in Teams, Zoom, oefeningen en enquêtes via Wooclap, ....)
 • Synthese/debriefing/feedback-activiteiten: quiz om de inhoud te reactiveren en te verankeren

Het leerpakket

Het leerpakket

 • Samenvattingsbladen, actieplan, evaluatieroosters, multimediabronnen zoals video's, podcasts, bibliografie, enz.
 • En certificaat van deelname