CONSULTANCy HR

VOOR WELKE FLEXIBEL WERKVORM GAAT UW ORGANISATIE VOOR ?

 • Check & boost uw telewerk- en hybride werkcultuur
 • Begeleiden van het structureel telewerken post-Covid
 • FULL REMOTE: Schakel om naar een Full Remote (100% digitaal) organisatie
 • FULL REMOTE: Bouw een Full Remote werkcultuur op
 • FULL REMOTE: Stel uw virtueel Full Remote werk charter op  

HOE CONCREET AAN DE SLAG GAAN MET HET TELEWERK- HYBRIDE WERKEN ?

 • Bepaal de telewerkbare functies en taken 
 • Personaliseer et humaniseer het wettelijk kader van het telewerken - en hybride werken (reglement, avenant en digitale charter)
 • Pas uw Welzijnsplan "op afstand" aan 
 • Advies voor uw interne "telewerk" communicatieplan 
 • FULL REMOTE: Schakel naar 100% digitaal en 100% juridisch uw Full Remote organisatie 

HOE KUNT U TALENTEN AANTREKKEN EN BEHOUDEN ?

 • Succesvol virtueel rekruteren, interviewen en aannemen 
 • Update van uw "onboarding- reboarding et offboarding " procedure, virtueel en op kantoor 
 • Het uitbreiden van uw "telewerk cafetaria plan » 
 • FULL REMOTE: Aantrekken en rekruteren als Full remote organisatie
 • Maak je "beter samen leven" in open spaces

Waarom de implementatie van het telewerken begeleiden?

 

Steeds meer mensen vragen om toegang te krijgen tot het telewerken.

Enerzijds heeft u wel zin om met het werken van op afstand te experimenteren, maar anderzijds vraagt u zich af of dit niet zomaar

een trend is ?

 

Menige vragen werpen zich echter op:

 • Zijn alle functies 'telewerkbaar' ?
 • Welke houding moeten we aannemen met profielen die niet 'telewerkbaar' zijn ?
 • Hoe beschouwen de werknemers het telewerken ?
 • Verandert hierdoor de betrokkenheid tegen over de werkgever ?
 • Zou u een competitief nadeel hebben bij het rekruteren van nieuwe talenten moest u het telewerken niet toelaten?
 • Welke managementstijl moet ik bij deze manier van werken hanteren ?
 • Zullen uw kantoren leeg lopen als u dit toestaat ?
 • Hoe kan je de sociale cohesie behouden ?
 • Is het rendabel ?
 • Welke investeringen zijn nodig buiten de technische uitrusting ?

 

Als de interesse gewekt is dan dringt zich vaak een fase aan van zich goed informeren over:

 • de vormen tan telewerken en het jargon;
 • de juridische implicaties;
 • of nog de toe te passen standaard procedures.

 

Denken dat telewerken in bedrijven geïmplementeerd kan worden op basis van algemene inlichtingen, zonder begeleiding, betekent zich blootstellen aan bepaalde risico's en misverstanden, zowel op intern vlak als in termen van rechten en plichten.

 

Uit praktijkervaringen blijkt dat zulke organisaties, hoewel ze enthousiast maar ongeduldig zijn, telewerk willen opstarten zonder te anticiperen op de onvoorziene omstandigheden, valkuilen of afwijkingen die een gemis aan reflectie en kader rond deze nieuwe manier van werken met zich mee kan brengen.

 

Telewerk heeft invloed op vele aspecten van de organisatie:

 • de human resources: rekrutering en retentie van diverse, gediversifieerde talenten en de definitie van een telewerkbare functie of taak;
 • het wettelijk kader: de avenant, het reglement of personeelshandboek, de verzekering;
 • de digitale omgeving: installatie, training, beveiliging, delen, samenwerken op afstand;
 • managers moeten echte telewerk ambassadeurs worden;
 • de vaardigheden en attitudes op elk hiërarchisch niveau: vertrouwen, situationeel leiderschap, versterkte communicatie, motivatie en teamfeedback;
 • teamsamenwerking: autonomie, projectmanagement, creativiteit, sociale cohesie;
 • de telewerker zelf: autonomie, samenwerking op afstand, tijdbeheer, psychosociale risico's preventie, ergonomie, werk-privé balans;
 • het externe imago: klanttevredenheid, de ecologische voetafdruk, beter mobiliteitsmanagement.

 

Nest Your Desk ondersteunt u in de verschillende implementatiefasen, namelijk bewustwording, reflectie, analyse, besluitvorming en training.

Als u wordt vergezeld door een neutrale spreker, en geeft u dat voor uw interne piloot groep het volgende:

 • definieer wat telewerk voor uw organisatie betekent;
 • veranker waarom u toegang geeft tot deze nieuwe manier van werken;
 • analyse van de bestaande situatie;
 • identificeer de benodigde investering in tijd, mensen en methoden;
 • de dialoog tussen interne en externe actoren bevorderen;
 • verder gaan dan bepaalde mentaliteiten (overtuigingen, stereotypes, weerstanden, angsten, oneerlijkheid,....) die vooral van invloed zijn op het (middel) management;
 • voorkomen en vermijden van bepaalde risico's en conflicten tijdens de uitvoering ervan;
 • een passende policy en/of charter opstellen;
 • overeenstemming bereiken over een specifieke communicatieplan;
 • ontwikkel 'soft skills' voor meer productiviteit en welzijn, zowel voor uw managers als voor uw medewerkers, door middel van een reeks aangepaste trainingen.

 

Met de externe partner kunt u :

 • de nodige afstand nemen en geef je een neutrale arbitrage om de obstakels aan te gaan;
 • beslis creatief en collectief;
 • gebruik, in een autonome wijze, een aantal persoonlijke team- en management tools;
 • een lange-termijnperspectief hebben op telewerken en de mogelijke evolutie ervan.

 

Ga verder van de "Do It Yourself" -modus en kies voor uw externe bondgenoot voor een telewerk aangepast aan uw organisatie dat zowel functioneel, kwalitatief en duurzaam is.

JURIDISCHE HULP

Juridische hulp

Het verplichte telewerken is achter de rug: nu tijd om een correct juridisch kader op te stellen : een reglement, een arbeidscontract en/of de arbeidsongevallenverzekering voor het thuiswerken.

 

Of u nu nog geen wettelijk kader hebt of uw bestaande juridische overeenkomsten wil verbeteren, Nest Your Desk biedt u waardevolle juridische ondersteuning om veilig en zonder risico flexibel te werken.

 

Al deze mogelijkheden staan ter uwer beschikking : schriftelijk of telefonisch advies, online of bij u op kantoor.


DIGITALISERING EN DE VIRTUELE ORGANISATIE

Digitalisering en de virtuele organisatie

 

De overgang van papier naar virtueel is de eerste stap naar flexibel werken.

 

Hiervoor is tijd en expertise nodig om documenten te sorteren, te scannen en vervolgens virtueel op te slagen en dit zo efficiënt mogelijk te organiseren.

 

Nest Your Desk werkt samen met een beschutte werkplaats die is gespecialiseerd in het scannen van uw documenten en het reorganiseren van uw opslagruimte en steunt alzo ook een sociaal doel.

 


BEGLEIDEN VAN EEN PILOOTPROJECT VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET FLEXIBEL WERKEN EN/OF TELEWERKEN.

Begeleiden van de implementatie van het structureel telewerken of full remote werken.

De voorgestelde opleidingen betekenen start om in actie te komen.

 

De implementatie van deze nieuwe manier van werken impliceert vele vergaderingen en overlegmomenten waarbij

Nest Your Desk u kan bij staan,  co-animeren en mede kan faciliteren om u te helpen uw doelstellingen te bereiken, rekening houdend met de valkuilen en remmingen gedurende de opstart.

  

 

 


HULP BIJ HET KIEZEN VAN DE GOEDE COLLABORATIEVE TOOLS

hulp bij het kiezen van de goede collaboratieve tools

Flexibel werken vereist het gebruik van efficiënte en eenvoudige collaboratieve IT-hulpmiddelen om op afstand te werken een makkelijk toegang te hebben tot de informatie van jullie organisatie.

 

Deze keuzes vereisen een financiële investering in onderzoek, softwareaankopen, installatie en onderhoud.

 

Nest Your Desk biedt u een brede waaier aan opties om u te helpen de tools te vinden die het best bij uw organisatie passen.