opleidingsprogramma

Thuiswerken:

  • Met succes het telewerken implementeren
  • Team leiderschap op afstand
  • De sleutels tot effectiever telewerken
  • Home Office management

 

De nieuwe managers:

  • Leiderschap op afstand
  • Management van personen met een arbeidsbeperking

 

Open Space & Community:

  • Beter werken in een 'open space' kantooromgeving
  • De Corporate Community manager

 

 

 

Stress preventie:

  • Digitale onrust omzetten naar digital comfort

Nest Your Desk wil ambassadeur zijn voor het telewerken en het flexibele werken door een reeks trainingen aan te bieden gebaseerd op deze thema's en dit zowel voor als je op kantoor,  thuis of virtueel werkt.

 

Het Nieuwe Werken geeft ons geweldige kansen om onze vaardigheden en ons gedrag te ontwikkelen voor een aangenaam, productief en duurzaam werk dankzij opleidingen.

lancering e-learning

In het kader van Coronavirus, stelt Nest Your Desk en MySkillCamp alles in het werk om u binnenkort innovatieve training capsules aan te bieden rond telewerk!

thuiswerken

MET SUCCES HET TELEWERKEN IMPLEMENTEREN

Met succes het telewerken implementeren

Dus U geeft groen licht gegeven om te telewerken ?Gefeliciteerd !

Het is dus van essentieel belang om de uitvoering ervan goed te kaderen, rekening houdend met alle parameters die het telewerk effectief en duurzaam maken.


Ja zal de implementatie beheersen door middel van een

retroplanning, rekening houdend met alle problemen voor zowel werkgever als werknemer.

 

De organisatorische, juridische en technische aspecten zullen ook aan bod komen !

Opleiding ook beschikbaar in de Cevora catalogus!


DE SLEUTELS TOT EFFECTIEVER TELEWERKEN

De sleutels tot effectiever telewerken

Of uw organisatie al dan niet begint met telewerken of al ervaring heeft op dit gebied, men komt al snel tot het besef dat thuiswerken niet geïmproviseerd kan worden en dat de noodzakelijke technische assistentie niet voldoende is om efficiënt te werken.

 

Wie zegt "nieuwe manier van werken", zegt ook " nieuwe gewoontes en gedragingen" en dit geldt zowel voor collega's, partner en kinderen !

 

Door visuele, ruimtelijke, fysieke en vooral mentale tips & tricks verbeter je jouw productiviteit en welzijn en bescherm je je ook tegen het risico van burn-out, zelfs op afstand !

 

Opleiding ook beschikbaar in de Cevora catalogus

LEIDERSCHAP OP AFSTAND

Team Leiderschap op afstand

De grootste uitdaging voor managers is om hun team op afstand te beheren, om sociale cohesie te behouden en om op resultaat te focussen dankzij een goede mindset van vertrouwen.

 

Leer hoe je jezelf kunt losmaken van je overtuigingen om een realistisch maar inspirerend beeld te krijgen van deze nieuwe, uiterst efficiënte en productieve workflow voor uw team.

 

Situationeel leiderschap zal voorgesteld worden waarmee je nieuwe inzichten verwerft om te managen van op afstand. 

 


HOME & OFFICE MANAGEMENT

Home & office management

 

Of je nu op kantoor of thuis bent, het flexibel werk, de nieuwe collaboratietools en je work-life balance beheren, allen dwingen ze je om nieuwe manieren van werken aan te leren, nietwaar?

 

Ontdek heel eenvoudige adviezen van ruimtelijke en virtuele comfort; dat houdt ook in dat je weet hoe je jouw ordening en jouw e-mails structureert om productief te blijven.

 

Ook vallen het privé- en professionele leven meer en meer samen, de stress neemt toe en we hebben het idee dat we minder en minder tijd hebben....

 

Kortom, een goed planning met een goed tijdmanagement zal maken dat jij beslist over je agenda !

 

 

 


open space en community

HOE KAN JE GOED WERKEN IN EEN “OPEN SPACE” KANTOOROMGEVING?

beter werken in een “open space” kantooromgeving

Het is niet bij het invoeren van prachtige werkruimtes, zoals open landschapskantoren, dat je je gedrag automatisch gaat aanpassen.

 

Onder ogen zien wat je productiviteit en welzijn kan kosten is essentieel om vervolgens oplossingen te vinden op gedrags-en ruimtelijk niveau, omdat onze 5 zintuigen sterk getriggerd worden.

 

Daarnaast is er de interessante uitdaging om samen te werken tussen verschillende generaties, hiërarchieën en culturen.

 

Wie ben ik en wat heb ik nodig om te werken? Maar hoe behoud ik mijn behoefte aan intimiteit en gezelligheid op kantoor behouden?

 

Kom en ontdek visuele, fysieke en mentale tips & tricks om het beste uit je werkomgeving te halen, en deze ook beter te waarderen en om te blijven genieten van het samenwerken, samenkomen met collega's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NIEUWE COMMUNITY FACILITATOR

De corporate community manager

De Corporate Community manager of de 'nieuwe' community manager is een ambassadeur van Het Nieuwe Werken: hij/zij zorgt ervoor dat kennis vermenigvuldigd wordt, ondernemerschap zich verspreidt, samenwerking over afdelingen heen groeit en de conversatie van de tribe waardevol is en de gewenste tone of voice heeft.

We werken steeds vaker flexibel: thuis, in co-working plekken, in landschapstuinen.

Op de momenten dat we op kantoor zijn hebben we daarom steeds meer nood aan integratie en verbinding met onze collega's. Het kantoor is vandaag een social workplace waar medewerkers elkaar ontmoeten en relaties verstevigen.

Deze nieuwe realiteit vraagt om community management op bedrijfsniveau. Een interne "tribemanager" houdt de tribe bij elkaar, faciliteert uitwisseling en co-creatie en brengt de social workplace tot leven.

 

Deze community opbouwen in een tijd van digitale transformatie, doe je door te faciliteren op de werkvloer én online. Daarbij zijn kennis van het Nieuwe Werken, van de juiste inrichting en etiquette in flexibele werkomgevingen onontbeerlijk. Samen met het aanleren van een flink aantal cultuurbevorderendere acties vormt dit de rode draad van deze opleiding.

 

In onze opleidingsfiche ontdek je het programma en de praktische details van deze opleiding.  de nieuwe managers

LEIDERSCHAP OP AFSTAND

Leiderschap op afstand

 

De grootste uitdaging voor managers is om hun team op afstand te beheren, om sociale cohesie te behouden en om op resultaat te focussen dankzij een goede mindset van vertrouwen.

 

Leer hoe je jezelf kunt losmaken van je overtuigingen om een realistisch maar inspirerend beeld te krijgen van deze nieuwe, uiterst efficiënte en productieve workflow voor uw team.

 

Situationeel leiderschap zal voorgesteld worden waarmee je nieuwe inzichten verwerft om te managen van op afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING

Management van personen met een arbeidsbeperking

The New Way of Working maakt bedrijven bewust dat diversiteit een echte kracht is ! Toch zijn sommige diversiteiten moeilijker te integreren, met name personen met een beperking.

 

Telewerken is een stimulans om mensen met een beperking aan te werven, maar ook om een werknemer te her-integreren die weer aan het werk gaat na een ongeval dat zijn beperking veroorzaakt heeft.

 

Hier leert de manager, na zijn overtuigingen en angsten te hebben herzien, om de beperking op een efficiënte en respectvolle manier te integreren in zijn team door de juiste attitudes aan te nemen. 

 

Op deze manier zal de betrokken persoon niet onder te lijden hebben van zijn beperkingen en in staat is om toch uit te blinken in zijn/haar werk en zich beter ge(her)integreerd te voelen en carrière kan maken.

 

Kom luisteren naar  de podcast van Radio RCF over het rekruteren en managen van personen met een arbeidsbeperking dankzij het telewerken.


stress preventie

CREËER JE EIGEN DIGITALE BALANS

DIGITALe ONRUST omzetten NAAR digitaAl COMFORT

In welke mate worden we geleefd door technologie, kan het ons helpen in efficiëntie en effectiviteit ?

Technologie zorgt ervoor dat we meer werk kunnen doen in minder tijd.

 

Hyperconnectiviteit, hyperreactiviteit wordt er dan aan toegevoegd, met vaak de onmogelijkheid echter vaak om zich te deconnecteren : dat zal ons nieuwe stress bezorgen met nadelige gevolgen voor ons welzijn en onze productiviteit.

 

Zorg ervoor dat je de technologie beheerst en niet het tegen- overgestelde en leer alle voordelen van deze verbindingshulpmiddelen gebruiken zonder je te ver te laten meeslepen.

 

In deze leuke impactvolle workshop kan je je bewust worden op welk niveau van connectiviteit je bent om vervolgens je eigen Action List op te stellen voor meer zelfstandigheid en vrijheid ! 

 

START TO DIGITAL DETOX
Digital Detox kan je leren! 

Krijg advies in dit handboek , eigenhandig geschreven  door onze trainer Christine Wittoeck!

Deze editie bestaat momenteel in het Nederlands.
Een gedifferentieerde versie in het Frans kan worden aangevraagd.

18€ incl BTW